ซิลเวอร์นาโน (Nan09 Silver nano)
07/06/2565 , อ่าน 2724 ครั้ง

“ซิลเวอร์นาโน” คือ นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรค โดยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัด รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตจากโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยเทคโนลียีนาโน เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย มีค่าพีเอช (pH) เป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง และพื้นผิวที่สัมผัส ใช้ได้กับทุกพื้นผิว ทุกพื้นที่ และสัมผัสร่างกายได้

    นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ ซิลเวอร์นาโน ผลิตจากซิลเวอร์หรือโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยเทคโนลียีนาโน ทำให้มีอนุภาคขนาดเล็กจิ๋ว เทียบเท่าดีเอ็นเอของมนุษย์ ด้วยขนาดที่เล็กจิ๋วนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสเชื้อโรค ซึ่งซิลเวอร์นาโน ถูกใช้และได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพการป้องกัน เชื้อโรคโดยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัด รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ทั้งอเมริกาและยุโรป ซิลเวอร์นาโนเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน ใช้ได้กับทุกพื้นผิว และทุกพื้นที่ สัมผัสร่างกายได้ความปลอดภัยของซิลเวอร์นาโน การผลิตจากซิลเวอร์หรือโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% มีค่าพีเอช (pH) เป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง และพื้นผิวที่สัมผัส รวมทั้งซิลเวอร์นาโนในต่างประเทศทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริการับรองให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อที่มีความปลอดภัยสูง นักวิจัยผู้คิดค้น ซิลเวอร์นาโนได้นำผลงานเข้าตรวจทดสอบค่าความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ กับศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (BIOTECH) พบว่า ซิลเวอร์นาโน ไม่มีความเป็นพิษ (Non-Cytotoxic) ต่อเซลล์มนุษย์ ในตัวอย่างที่ส่งทดสอบ

รับชมวิดีโอแนะนำ : ฐานเรียนรู้ที่ 6 : Amazing 2 ชีวภัณฑ์ระดับโลก

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ :
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี โทร. 087-0524141
2. นางจูลี่จาน่า ศิริคำปา โทร. 083-7814897
3. นางสาวณัจฉรียา ชัยประภา โทร. 065-4961566