ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
08/07/2563 , อ่าน 1035 ครั้ง

เจ้าของผลงาน : ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส, ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม, นายอนุกูล จัทนร์แก้ว
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 0 8658 61786

เอกสารประกอบ