คู่มือ องค์ความรู้กัญชง
14/12/2566 , อ่าน 218 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ์
สังกัด : งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ : 053-873429, 083-4799559