คู่มือเผยแพร่องค์ความรู้ SMART FARM
14/12/2566 , อ่าน 279 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด
สังกัด : วิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 053-875152

เอกสารประกอบ