พืชให้สีครามและชีวนวัตกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่ง
14/12/2566 , อ่าน 262 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
สังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โทรศัพท์ : 054-648593-5