ระบบลดการเกิดไบโอฟิล์มบนหัวเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ ในระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
12/03/2567 , อ่าน 87 ครั้ง