การผลิตและอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือด้วยน้ำเค็มระบบปิด
20/07/2563 , อ่าน 976 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 
โทรศัพท์ : 0 5387 3140 ต่อ 126
E-mail : macrobrachium_rosenbergii@hotmail.com, krasindh@yahoo.com

เอกสารประกอบ