การเพิ่มคุณภาพเนื้อปลาเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เทคนิคการเลี้ยงปลานิล)
10/07/2563 , อ่าน 705 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงกล พรมยะ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 053-875-100 ต่อ 2, 053-498-178
website : www.fishtech.mju.ac.th

เอกสารประกอบ