ปลาลูกผสม Silver Catfish เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพ
10/07/2563 , อ่าน 757 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, สุภาพร สัตตัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
Website : www.fishtech.mju.ac.th

เอกสารประกอบ