ระบบการเลี้ยงปลาปลากะพงแบบน้ำหมุนเวียน (MAEJO RAS)
10/07/2563 , อ่าน 1054 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
โทรศัพท์ : 0 5387 5100 ต่อ 2, 0 5349 8178

เอกสารประกอบ