การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เอง : ถั่วแขก
12/01/2565 , อ่าน 746 ครั้ง

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เอง : ถั่วแขก 
ถั่วแขก Phaseolus vulgaris L.
ตระกูล Fabaceae,Leguminosae 

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร 
Facebook : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้