การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เอง : ผักกาดหอม
13/07/2563 , อ่าน 95 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร 
Facebook : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารประกอบ