การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เอง : ผักกาดหอม
12/01/2565 , อ่าน 1729 ครั้ง

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เองผักกาดหอม
ผักกาดหอม,ผักสลัด Lettuce (Lectuca sativa)
ตระกูล Asteraceae

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร 
Facebook : ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้