การย้ายปลูกต้นกล้าพืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่โรงเรือน
13/07/2563 , อ่าน 1124 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวรังสิมา อัมพวัน 
สังกัด : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
โทรศัพท์ : 0 5387 3436