เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
18/01/2564 , อ่าน 777 ครั้ง

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
สังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร 
โทรศัพท์ : 0 81374 5126
ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์ติดต่อ 0 5387 3605