โครงการระบบการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยตามแบบสัตว์น้ำอินทรีย์ โดยวิสาหกิจชุมชนเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดเชียงใหม่
20/05/2564 , อ่าน 377 ครั้ง