ปฏิทิน

อบรม หลักสูตรนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 11
วันที่เริ่ม : 08/05/2564 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 09/05/2564 16:00 น.

เปิดรับสมัครเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม "หลักสูตรนักบินโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นที่ 11

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามรถนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพ่นยา/ปุ๋ย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ

ค่าสมัครลงทะเบียน 2,700 บาท/ท่าน รับจำนวน 20 ท่านเท่านั้น (ฟรีอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)
**ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564**
ลงทะเบียน >> https://forms.gle/o11EcnxYKTWHnUwm8

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยวิจัยสมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ชั้น1 ห้องE117 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้