ปฏิทิน

กิจกรรม Deal Design เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า (Trademark) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo)
วันที่เริ่ม : 23/04/2564 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 23/04/2564 12:00 น.

กิจกรรม Deal Design อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ RISAE ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัด กิจกรรม Deal Design เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า (Trademark) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo)

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/RzNYYpHUxi (หมดเขต 12 เม.ย 64)
หมายเหตุ : ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันที่ 17 เมษายน 64

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ RISAE ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้อง 202 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้