ปฏิทิน

พัฒนาทักษะ "หลักสูตร พัฒนาทักษะบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี (RSO)"
วันที่เริ่ม : 28/04/2564 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 02/05/2564 0:00 น.

รับสมัครบุคลากรภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาทักษะ "หลักสูตร พัฒนาทักษะบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี (RSO)"
เพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีและรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีในงานด้านอุตสาหกรรม

สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เมษายน 64  https://forms.gle/GAn9yeBoPASEusrR6 (ฟรีตลอดระยะเวลาโครงการ) โทร. 0 5387 5635 / 08 1883 2696

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่