ปฏิทิน

อบรมการส่งเสริมการปลูก “กัญชง” เชิงพาณิชย์ (รุ่น 23)
วันที่เริ่ม : 01/11/2564 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 05/11/2564 0:00 น.

รับสมัครการอบรมการส่งเสริมการปลูก “กัญชง” เชิงพาณิชย์ (รุ่น 23) ตั้งแต่วัน 1 - 31 ตุลาคม 2564 (รุ่น 23) เริ่มเข้าเรียนออนไลน์ วันที่สมัคร - 5 พฤศจิกายน 2564 (การเรียนจะเป็นคลิปวิดีโอ สามารถเข้าเรียนวันไหนก็ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)
ติดต่อเราได้ที่ Line ID : @hemp-th หรือ062-952-4599,096-851-8265
ค่าอบรมท่านละ 1,200 บาท/ท่าน
เลข บ/ช 0781367125 ธ.กสิกรไทย บ.ชนิกรณ์เทรดดิ้ง

สิ่งที่จะได้รับ
1.หลังจากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ Username Password และลิ้งค์การเข้าระบบออนไลน์ (ในเวลาทำการ 8.30-19.59 น.)
2.คู่มือการอบรม จะส่งให้หลังได้รับการยืนยันแล้วในวันถัดไป
3.ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม จะส่งให้หลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ผู้ที่ได้รับใบประกาศต้องผ่านการทำแบบประเมินในคอร์สเรียนให้เรียบร้อย

หัวข้อการอบรม
1.ความรู้ทั่วไปของกัญชง
2.แนวทางการปลูกพืชกัญชงในระบบอินทรีย์
3.แนวทางการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์
4.การแปรรูปกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
5.กระบวนการสกัดสารสำคัญจากเมล็ดกัญชงและดอกกัญชง การวางแผนจัดตั้งโรงงานสกัดสารสำคัญและการลงทุนสำหรับทำโรงงานสกัด
6.การเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกพืชกัญชงและการลงทุน
7.กระบวนการขอใบอนุญาตเพื่อขอผลิต(ปลูก) และผลิต(สกัด) เฮมพ์

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บจก. ชนิกรณ์เทรดดิ้ง
สถานที่ : อบรมออนไลน์