ปฏิทิน

อบรมการผลิตและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิล ในระบบการเลี้ยงไบโอฟลอค
วันที่เริ่ม : 27/10/2564 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 29/10/2564 0:00 น.

เปิดรับสมัครเกษตร ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “การผลิตและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิล ในระบบการเลี้ยงไบโอฟลอค”
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนำไปใช้จริง
ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนกรอกข้อมูลตามจริง เพราะจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติและช่วยให้คำปรึกษาต่อไป
สำหรับผู้สนใจที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ พื้นที่เสี่ยง ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบและนำหลักฐานมาแสดงก่อน
ปล. หากมีผู้สมัครเกิน 30 คน จะทำการคัดเลือกจากความเหมาะสมโดยดูจากเหตุผลความตั้งใจในการสมัครเพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงและลำดับในการสมัคร

คลิกลงทะเบียนที่นี่ 

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้