ปฏิทิน

อบรมภาษาอินโดนีเซียระดับพื้นฐาน
วันที่เริ่ม : 25/02/2566 10:00 น. วันที่สิ้นสุด : 26/02/2566 12:00 น.

โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซียระดับพื้นฐาน

เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ -19 มีนาคม 2566

ฟรี รับจำนวน 20 ท่าน
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

สนใจสมัคร : คลิก

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์