ปฏิทิน

รายการ แม่โจ้ปริทัศน์ชวนคุย EP.32 เรื่อง สุขภาพคน จากสุขภาพสัตว์
วันที่เริ่ม : 26/01/2566 20:00 น. วันที่สิ้นสุด : 26/01/2566 21:00 น.

ขอเชิญร่วมรับชมรายการ "แม่โจ้ปริทัศน์ชวนคุย" EP.32
เรื่อง "สุขภาพคน จากสุขภาพสัตว์"

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

LIVE Facebook: MaejoVisio
หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์