ปฏิทิน

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม Science Technology and Innovation (STI)
วันที่เริ่ม : 31/03/2566 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 31/03/2566 0:00 น.

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Science Technology and Innovation (STI)
.
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
?? เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ขาดความเข้มแข็งทางด้านการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
?? มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
?? ต้องไม่เคยเข้ารับการบริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับเครือข่ายภูมิภาคมาก่อน
?? มีแนวคิด (Concept Model) ที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นไปได้
?? ผู้สมัครที่จดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ถ้าเกิน 3 ปีจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
.
.
ด่วน สมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 
พิเศษ สำหรับผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการอบรมในกิจกรรม การสร้างความเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น (Pre STI Business Incubation) ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในธุรกิจของทุกท่าน
.
.
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://forms.gle/WqaUEh765uG825STA
.
.
สอบถามเพิ่มเติม :
ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข (ติดกับสระว่ายน้ำ)
094 636 4291 ข้าวฟ่าง 061 291 8333 พิม

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ :