ปฏิทิน

อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินระดับพรีเมี่ยม
วันที่เริ่ม : 13/05/2566 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 13/05/2566 17:00 น.

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์
เพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินระดับพรีเมี่ยม

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเท่านั้น!

ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียน https://forms.gle/vc6pp3jrA17bmFe69

สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง :
LINE ID : @rpf_mjushop
ร้านค้าประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร : 0844888305 , 0624616966

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้