ปฏิทิน

อบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2
วันที่เริ่ม : 01/07/2566 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 02/07/2566 0:00 น.

อบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2566
โดย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566

ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท
ลงทะเบียน : คลิก
รับจำนวน 200-250 คนต่อรุ่น
ปิดรับสมัครในวันที่ 15 พฤษภาม 2566

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 0 5387 3700 ,090 319 1993 ,095 447 6409
สาขาอารักชาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่