ปฏิทิน

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566
วันที่เริ่ม : 20/06/2566 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 24/06/2566 0:00 น.

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” รุ่นที่ 1/2566"
ในระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566

ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ตุ๊ลุงจี๋) อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 095-1485485
คุณพีราดา แก้วทองประคำ 084-3001865
คุณทิพมน สุขเกษม 094-3544945

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ