ปฏิทิน

อบรมเทคนิคการจับบังคับควบคุมสัตว์
วันที่เริ่ม : 27/05/2566 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 28/05/2566 16:30 น.

อบรมเทคนิคการจับบังคับควบคุมสัตว์
ภายใต้ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ปีพ.ศ. 2565

กำหนดการและรายละเอียดการอบรม : คลิก 
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 8:30-16.30 น.
สถานที่ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลงทะเบียนออนไลน์ เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น.

**รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น**
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถาม 053-875732 , 053-873128 , 081-4914009
(เวลาราชการเท่านั้น)

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้