ปฏิทิน

อบรม เรื่อง นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
วันที่เริ่ม : 16/06/2566 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 16/06/2566 16:30 น.

กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ขอเชิญเข้าร่วมการ
อบรมเรื่อง "นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)"
 
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
 
ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ)
บรรยาย เรื่อง "กรอบงานวิจัยและนโยบายการให้ทุนของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
บรรยาย เรื่อง "การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2567 "โดย นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
ตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม : คลิก
 
Zoom Meeting
Meeting ID: 993 1970 9803
Passcode: 858930
 
รายละเอียดคลิก >>> https://rae.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=27540...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ โทร. 0 5387 3423
หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์