ปฏิทิน

รายการ แม่โจ้ปริทัศน์ชวนคุย EP.52 เรื่อง มะม่วงส่งออก
วันที่เริ่ม : 01/06/2566 20:00 น. วันที่สิ้นสุด : 01/06/2566 21:00 น.

ขอเชิญร่วมรับชมรายการ "แม่โจ้ปริทัศน์ชวนคุย" EP.52
เรื่อง "มะม่วงส่งออก"

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

LIVE Facebook: MaejoVisio
หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์