ปฏิทิน

กิจกรรม เปลี่ยนปุ๊บ ปลูกปั๊บ
วันที่เริ่ม : 02/06/2566 10:00 น. วันที่สิ้นสุด : 02/06/2566 12:00 น.

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ "ศิลปศาสตร์รวมใจรักษ์โลก"

ในกิจกรรม "เปลี่ยนปุ๊บ ปลูกปั๊บ”

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น.


หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ โถงสำนักงานคณบดีชั้น 1 อาคารประเสริฐ ณ นคร