ปฏิทิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”
วันที่เริ่ม : 21/12/2566 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 23/12/2566 17:00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2566 
จัดโดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 https://conference.mju.ac.th
ติดต่อสอบถาม :  0 5387 3411, 0 5387 3410

หมวด : ประชุมวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่