ปฏิทิน

วิถีชีวิตกับอาหารท้องถิ่น
วันที่เริ่ม : 18/12/2566 9:30 น. วันที่สิ้นสุด : 18/12/2566 12:00 น.

คณะประมงฯ ม.แม่โจ้ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานเสวนาหัวข้อ เรื่อง “วิถีชีวิตกับอาหารท้องถิ่น” ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ และงานครบรอบ 40 ปี ประมงแม่โจ้
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Kaset Maejo 90th Anniversary : Agriculture | Food | Health
16-24 Dec 2023 at Maejo University
 
--------------------------
Line official : https://lin.ee/vfvuXKX
หมวด : เสวนา
ผู้รับผิดชอบ : คณะประมงฯ ม.แม่โจ้
สถานที่ : ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้