ปฏิทิน

บทบาทของ อปท. กับ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality)
วันที่เริ่ม : 20/12/2566 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 20/12/2566 11:30 น.

มาเที่ยวงานเกษตร 90 ปีแม่โจ้กัน !!!!!!!
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอเชิญชวนเข้าฟังการเสวนา "บทบาทของ อปท. กับ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality)"
ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-11.30 น.
ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมฟรี รับจำนวนจำกัดแค่ 100 คนเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/D2ExTsUURKWCJTki8
สถานที่เสวนา >> https://maps.app.goo.gl/hYMcCvVQAdVsCvey5
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095-1485485 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.
Facebook Page : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.
หมวด : เสวนา
ผู้รับผิดชอบ : อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องเอกภพวิทยา ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่