ปฏิทิน

การประกวดไก่แจ้สวยแจ้เชิงอนุรักษ์
วันที่เริ่ม : 17/12/2566 9:00 น. วันที่สิ้นสุด : 17/12/2566 16:30 น.

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งไก่แจ้สวยงามเข้าร่วมการประกวดไก่แจ้สวยแจ้เชิงอนุรักษ์ ณ อาคารพนม สมิตานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สแกนคิวอาร์โค้ดได้ในภาพประชาสัมพันธ์ประกอบโพสนี้) โดยมีรายละเอียดของการประกวดไก่แจ้สวยงามเชิงอนุรักษ์แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเภท BEST OF THE BEST ไก่เพศผู้ 1 รางวัล
รางวัลถ้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเภท BEST OF THE BEST ไก่เพศเมีย 1 รางวัล
รางวัลถ้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ BEST IN SHOW 6 รางวัล ดังนี้
1. ไก่ใหญ่สากลเพศผู้
2. ไก่ใหญ่สากลเพศเมีย
3. ไก่ใหญ่ไทยเพศผู้
4. ไก่ใหญ่ไทยเพศเมีย
5. ไก่วัยรุ่นวัยเยาว์เพศผู้
6. ไก่วัยรุ่นวัยเยาว์เพศเมีย
ประเภทไก่แจ้สวยงามจัดประกวด แบ่งเป็น 13 ประเภท ทั้งเพศผู้และเพศเมีย ได้แก่
1. สีขาว
2. สีดำ, สีโกโก้, สีเทา,
3. สีขาวหางดำ
4. สีทอง
5. สีลายดอกหมาก
6. สีเทาเปรอะ, สีกระ, สีบาร์
7. สีไก่ไทยกลุ่มที่ 1 สีไก่ป่าเหลือง, สีไก่ป่าเข้ม,
8. สีไก่ไทยกลุ่มที่ 2 สีไก่ป่าหูขาว, สีโนรี, สีกาบหมาก, สีกาบอ้อย, สีเหลืองดอกโสน, สีเบญจรงค์ ,
สีสร้อยสุวรรณ, สีเหลืองหางขาว, สีเหลืองลูกปลา, สีประดู่,
9. สีแฟนซี,สีลายสามสี,
10. ไก่แจ้วัยรุ่น (รวมสี) สีไก่ไทย เพศผู้น้ำหนัก 401-500 กรัม เพศเมียน้ำหนัก 301-400 กรัม
11. ไก่แจ้วัยรุ่น (รวมสี) สีไก่สากล เพศผู้น้ำหนัก 401-500 กรัม เพศเมียน้ำหนัก 301-400 กรัม
12. ไก่แจ้วัยเยาว์ (รวมสี) สีไก่ไทย เพศผู้ น้ำหนัก 200-400 กรัม เพศเมียน้ำหนัก 150-300 กรัม
13. ไก่แจ้วัยเยาว์ (รวมสี) สีไก่สากล เพศผู้น้ำหนัก 200-400 กรัม เพศเมียน้ำหนัก 150-300 กรัม
หมายเหตุ : ไก่เล็กวัยรุ่น-วัยเยาว์ บวก-ลบ 20 กรัม ไก่วัยรุ่นหางแตกพ่ายทุกเส้น ไก่วัยเยาว์อนุุโลมให้หางไม่แตกพ่ายได้ข้างละ 1 เส้น
ค่าสมัครไก่เข้าประกวด ตัวละ 150 บาท
กำหนดเวลา เปิดรับสมัครลงทะเบียนไก่ เวลา 09:00 น. ปิดรับสมัคร 11:30 น.
เกณฑ์การตัดสิน ใช้กติกาของกรมปศุสัตว์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ภาคภูมิ เสาวภาคย์
หมายเลขโทรศัพท์ 094-224-5195
สถานที่ : อาคารพนม สมิตตานนท์ https://maps.app.goo.gl/rN1Mfd9vCsDkWcm38?g_st=ic
หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : อาคารพนม สมิตานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้