ปฏิทิน

การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ และการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ รุ่นที่ 2 และ 3
วันที่เริ่ม : 12/12/2566 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 12/12/2566 16:30 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ และการผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์ รุ่นที่ 2 และ 3 ในวันที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2566 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง
https://maejo.link/?L=bRa0

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้