ปฏิทิน

งานประกวด ไก่พื้นเมือง
วันที่เริ่ม : 16/12/2566 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 16/12/2566 16:30 น.

??ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานประกวด"ไก่พื้นเมือง" ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ อาคารพนม สมิตานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้??
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นายครรชิต ชมภูพันธ์ โทร. 086-9225086
#สัตวศาสตร์แม่โจ้
#เกษตรแม่โจ้90ปี

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะสัตวศาสตร์ แม่โจ้
สถานที่ : ณ อาคารพนม สมิตานนท์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้