ปฏิทิน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับน้องๆ สี่ขา
วันที่เริ่ม : 16/12/2566 9:00 น. วันที่สิ้นสุด : 24/12/2566 15:00 น.

?? คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับน้องๆ สี่ขา จำนวน 500 ตัว ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี วันที่ 16 -24 ธันวาคม 2566 ณ คลินิกรักษาสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ 053-873128, 053-875732 
Email : vetmju@mju.ac.th

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ คลินิกรักษาสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้