ปฏิทิน

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ
วันที่เริ่ม : 16/12/2566 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 24/12/2566 0:00 น.

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ
วันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ????

??พบกับกิจกรรมตลอดงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
• กิจกรรม #90ปี999ทุน เพื่อพัฒนาแม่โจ้
• นิทรรศการผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
• เสวนาวิชาการ #เกษตรอาหารสุขภาพ
• AAUN President Forum : Modern Agricultural Education for Sustainable of Life
• การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
• อบรมหลักสูตรระยะสั้น
• การจัดแสดงและประกวด พืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
• แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร Organic City Farm & Smart Farm
• การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่