ปฏิทิน

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Craft Brewing Workshop"
วันที่เริ่ม : 16/12/2566 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 17/12/2566 17:00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Craft Brewing Workshop"
วันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 16-17 ธันวาคม 2566
ณ Co Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : co-working space สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้