ปฏิทิน

คาวบอย เครื่องหนัง
วันที่เริ่ม : 15/02/2567 20:00 น. วันที่สิ้นสุด : 15/02/2567 21:00 น.

ขอเชิญร่วมรับชมรายการ "แม่โจ้ปริทัศน์ชวนคุย" EP.88
เรื่อง "คาวบอย เครื่องหนัง"

?? วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
YouTube Live: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
LIVE Facebook: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
LIVE Facebook: MaejoVision

Link: https://www.youtube.com/@raemju/featured

หมวด : กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ : แม่โจ้ปริทัศน์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ออนไลน์