ปฏิทิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2
วันที่เริ่ม : 19/07/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 19/07/2567 16:30 น.

ประชาสัมพันธ์ #การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 "#การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
: ผู้สนใจลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://conference.phrae.mju.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567
: ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โทร. 054-648593 ต่อ 6911 โทร. 08 1783 3382 (คุณขนิษฐา) และ 08 1545 6919 (คุณศิรภัสสร)

หมวด : ประชุมวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ : ณ โรงเเรมแพร่นครา