ปฏิทิน

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ครั้งที่ 2/2567
วันที่เริ่ม : 25/04/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 26/04/2567 16:30 น.

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ครั้งที่ 2/2567
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

***รับจำนวนจำกัด***

สามารถลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567
?? ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/4XUaKaXfDH9wo8zS6
- หนังสือเชิญ กำหนดการ และแบบตอบรับ : (ระหว่างดำเนินการ)
?? ค่าลงทะเบียนท่านละ 800 บาท/คน (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการฝึกอบรม)
?? สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 678-004800-2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
?? ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ : rspgmju.cnx@gmail.com
?? ที่พักโดยรอบมหาวิทยาลัย : https://docs.google.com/.../1bcLCsrhUaQfHPzEqkIDN.../edit...

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 095-1485485
คุณทิพมน สุขเกษม 094-3544945
Facebook Fanpage : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (https://www.facebook.com/rspg.maejouniversity)

หมายเหตุ
1.รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 40 ท่าน (1 หน่วยงาน สามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 ท่าน)
2. ไม่มีที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา อาคารศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ