ปฏิทิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
วันที่เริ่ม : 23/08/2567 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 23/08/2567 17:00 น.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
------------------------------
“ศิลปศาสตร์วิชาการ : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร
และสุขภาวะกับนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
------------------------------
วันที่ 23 สิงหาคม 2567
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์: 66-53-875200-7 ต่อ 172 - 173
โทรสาร: 66-53-875208
อีเมล: mju.libarts.forum@gmail.com
เว็บไซต์: www.sites.google.com/view/libartsforum3

หมวด : ประชุมวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่