ปฏิทิน

การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ “สวัสดิภาพไก่ไข่และระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง”
วันที่เริ่ม : 23/04/2567 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 23/04/2567 16:30 น.

???? ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ “สวัสดิภาพไก่ไข่และระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง”
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2201 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

?? ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ฟรี) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 67
https://forms.gle/5Sws6R3iyntLFT7L9
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์ โทร 087-332-1616 / อีเมล Nutchonlatorn.sha@nstda.or.th

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2201 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้