ปฏิทิน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อเห็ดตับเต่า
วันที่เริ่ม : 15/06/2567 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 15/06/2567 17:00 น.

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อเห็ดตับเต่า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 รับจำนวนจำกัด 15 ที่นั่ง

สนใจเข้าร่วมอบรมกรอกรายละเอียดการสมัครพร้อมชำระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 https://docs.google.com/.../11MYbiU5qB-PiEhoV2.../edit

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ