ปฏิทิน

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
วันที่เริ่ม : 04/06/2567 8:00 น. วันที่สิ้นสุด : 08/06/2567 17:00 น.

Call for Paper ?
สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 [The 41st International Conference of the Microcopy Society of Thailand - MST41]

?? Extension for Abstract and Full-manuscript for MST41 Proceedings submission to 30 April 2024
https://www.microscopythailand.org/mst41/index.php

หมวด : ประชุมวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์