ปฏิทิน

การพัฒนาทักษะการนำเสนองานวิจัยด้วย Storytelling
วันที่เริ่ม : 21/06/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 21/06/2567 16:30 น.

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัย โดยวิทยากรระดับประเทศ ?? ???? ณ ห้อง 2201-2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การพัฒนาทักษะการนำเสนองานวิจัยด้วย Storytelling
- วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.
- วิทยากรโดย คุณทอปัด สุบรรณลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
??รบกวนตอบกลับภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
??สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด ค่ะ
หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้อง 2201-2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้