ปฏิทิน

อบรมหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและผู้ตรวจประเมิน MAEJO PGS (รุ่นที่ 2)
วันที่เริ่ม : 29/05/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 31/05/2567 16:30 น.

?? อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายจ้า...
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม MAEJO PGS (รุ่นที่ 2) หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจและผู้ตรวจประเมิน Maejo PGS ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567

ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สอบถามเพิ่มเติม : ?? 092-8959196 (น.ส.สุนันทา ศรีรัตนา)

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้