ปฏิทิน

การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
วันที่เริ่ม : 22/05/2567 10:30 น. วันที่สิ้นสุด : 22/05/2567 16:30 น.

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่จะถึงนี้ หลังพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA × มหาวิทยาลัยแม่โจ้ × Y&Archer, Korea เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้แล้ว

การเสวนาเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ ภายใต้บริบทพื้นที่และเครือข่ายคุณภาพ เราจะเดินไปด้วยกันอย่างมีเป้าหมายที่ท้าทายกว่า ยั่งยืนกว่า เพื่อสังคม ชุมชน ประเทศและโลกของเรา  ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

 
ร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารของประเทศ โดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารแม่โจ้
#AprojectForALL
#ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ #MaejoAgriFoodInnovationDistrict
#MAID #NIA #MAP #MJU #YArcher #ThailandxKorea

หมวด : เสวนา
ผู้รับผิดชอบ : ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้
สถานที่ : ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่