ปฏิทิน

การใช้เทคนิค Data Visualization ในการจัดการข้อมูลทางการเกษตร
วันที่เริ่ม : 13/06/2567 8:30 น. วันที่สิ้นสุด : 14/06/2567 16:30 น.

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญอบรม"การใช้เทคนิค Data Visualization ในการจัดการข้อมูลทางการเกษตร”
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้ออบรม
-พื้นฐานการใช้โปรแกรม R ในการเตรียมข้อมูล
-การใช้ ggpiot2 package ในการสร้างกราฟ
-การตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลผ่านภาพกราฟ
โครงการนี้เหมาะกับ.....
ผู้ที่ต้องการ upskill ให้แก่ตนเอง
ผู้เริ่มต้นฝึกใช้โปรแกรมประเภท command line

รับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 พฤษภาคม 2567
รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

ติดต่อผู้ประสานงาน
นายพิเชษ คำมีแก่น 098 715 1977
นายบุญชัย แซ่ย่าง 092 441 832
e-mail : Rworkshop.mju@gmail.com

หมวด : อบรม
ผู้รับผิดชอบ : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ณ ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้